IMG_11102012_131116Në Kosovë, Dita e Falënderimeve (e njohur në popull si Darka e Lamës) filloj të festohet si akt i trashëgimisë shpirtërore e kulturore në vitin 2002, kur Ish-Presidenti i Kosovës, Ibrahim Rugova, e shpalli festë shtetërore.

Kisha Protestante Ungjillore e Kosovës me datë 23 Tetor organizon Dita e Falënderimit ndaj Zotit, duke kujtuar që Perëndia është Siguruesi ynë dhe burimi i të gjitha bekimeve në vendin tonë. Duke besuar në këtë fakt ne do të lutemi që Ai do të vazhdojë ta bekojë vendin tonë me bekime materiale dhe frymore

Kjo darkë do të shtrohet me ushqime tradicionale të vendit tonë, për të falënderuar Zotin për të mirat që dalin nga kjo tokë dhe për të gjitha ata që punojnë për të mirën e këtij vendi.In Kosova, the Thanksgiving