Në vigjilje të festimit të 200 vjetorit të filleve të Kishës Protestante midis shqiptarëve

“Protestantët e diskriminuar, nuk u ndajnë as tokë për varre Kishës Protestante i mohohet që nga paslufta ndërtimi i objekteve fetare, si dhe ndarja e lokacionit për varreza Ndonëse Kushtetuta e Kosovës garanton të drejtën e grupeve fetare për t’i rregulluar në mënyrë të pavarur organizatat, aktivitetet dhe ceremonitë e tyre dhe të drejtën për … Continue reading Në vigjilje të festimit të 200 vjetorit të filleve të Kishës Protestante midis shqiptarëve