LUTJE RAJONALE

Të hënën e parë të çdo muaji drejtuesit e kishave takohen për lutje të përbashkët.