U lind më1957 në Pejë. Shkollimin fillor e mbaroinëPejë. Nëvitet 1975-1978 vazhdoj shkollimin e mesëm në Beograd në drejtimin Elektro. Ndërmjet viteve 2016-2017ka përfunduar shkollën Biblikenë Kolegjin “Kisha e Hirit” në Tiranë, Shqipëri. Gjatë luftës së fundit në Kosovë Esati u largua për të gjetur strehë në Shqipëri , saktësisht në Tiranë ku dhe njohu Krishtin dhe u shpëtua në vitin 1999.

Nga viti 2002 është duke shërbyer në “Kishën Ungjillore Rruga e Paqes” në Pejë si plak kishe.

Esati është i martuar dhe është baba i pesë fëmijëve.