Adress: Rr. 28 Nëntori, nr. 200, b6, Dardania, 10000 Prishtinë / Republika e Kosovës.
 Tel:  +381 (0) 38 552 507
 E-mail: office@kishaprotestante.net

Skype: kpeckosova