DITA E ZOTIT

Kjo ditë i kushtohet Zotit. Mund ta gjeni edhe një kishë për ta adhuruar Perëndinë!