Fakte interesante rreth Biblës1 (1)

Bibla përmban:

66 libra

1189 kapituj

31175 vargje

Vargu i mesëm: Psalmi 118:8

Vargu më i gjatë: Esteri 8:9

Vargu më i shkurtër: Gjoni 11:35

Kapitulli më i gjatë: Psalmi 119

Kapitulli më i shkurtër: Psalmi 117