1111

Çfarë është DNLA për Kosovën?

31 Janari i çdo viti shënon Ditën Ndërkombëtare të Lutjes dhe Agjërimit (DNLA) për Kosovën. Ishte viti 1999, kur një trup i vogël i besimtarëve kosovarë ndërmori iniciativën për të thirrur tek vëllezërit e gjithë botës për t’i bashkuar duart në lutje dhe agjërim ndërmjetësues për Kosovën. Kisha e vogël i kishte shkruar edhe Qeverisë së Kosovës duke i kujtuar ata se si kombet e properuara gjatë periudhave të tyre të errëta të historisë kishin mësuar t’i kërkojnë Zotit mëshirë. Stacioni televiziv publik i Kosovës në ekzil i dha mjaft hapësirë kësaj ngjarje.

Mijëra e-mail janë dërguar jashtë vendit për disa muaj, deri më 24 mars 1999, kur bombat e NATO-s filluan të bien mbi tokë ndërkohë që trupat serbe kryenin fushatën e spastrimit etnik. Mijëra emaila kishin arritur njerëz dhe kishat që filluan organizimin e takimeve të lutjes për Kosovën. Por, ky ishte komunikimi ynë i fundit me bashkësinë ndërkombëtare të vëllezërve sepse pasi këta emaila ishin dërguar; linjat e komunikimit ishin ndërprerë.

Perëndia na dha një fjalë nga 2 Kronikave 7:14 se “Në qoftë se populli im, i cili thirret me emrin tim, përulet, lutet, kërkon fytyrën time dhe kthehet prapa nga rrugët e këqija; atëherë unë do ta dëgjoj nga qielli, do t’i fal mëkatin e tij dhe do ta shëroj vendin e tij. ”

Ditët e vitit 1999 ishin ditë shumë të rënda pasi Kosova ishte po hynte për një luftë të pashmangshme. Tashmë dihet në përgjithësi se vuajtjet e popullit të Kosovës, ishin me të vërtetë të përmasave biblike.

NDLA për Kosovën është një ditë 24 orëshe e lutjes dhe agjërimit për kombin e Kosovës. Kjo është një kohë e ndërhyrjes nga populli i Perëndisë për popullin e Kosovës.

Raport Falënderimi

Ne kemi bërë një rrugëtim të gjatë nga viti 1999 që e pa këtë komb në luftë me shumë jetë të humbura dhe familje të shkatërruara derisa vdekja dhe shkatërrimi ishin normë e ditës. Në vitin 1999 ne kishim vetëm një kërkesë lutjeje – që Perëndisë i drejtë të vijnë dhe paqja e Tij të restaurohet në Kosovë. Ne gjithashtu bëmë thirrje për mbrojtjen e Perëndisë për kishën e Tij dhe për ofrimin e Tij për njerëzit e varfër të Kosovës.

Që nga viti 1999, çdo besimtarë të vetme Viti i kishës kosovare janë bashkuar për t’u lutur në një mendje për të kërkesave të ndryshme lutje. Çdo vit ato kërkesa lutje u ndarë me vëllezërit tanë dhe partnerët e lutjes në të gjithë globin.

Në të vërtetë Perëndia ka dëgjuar lutjet tona dhe lutjet tuaja. Kosova nuk është si ka qenë më parë. Aq e keqe sa situata shpesh herë mund të duket,nëse kthehemi në kohë, ajo kurrë nuk ka qenë kaq e mirë sa tani.

Si të përfshihemi?

Që nga viti 1999 ne kemi vazhduar çdo vit t’i lutemi Perëndinë për hirin dhe mëshirë e tij për kombin e Kosovës. Ndërsa në vitin 1999 kërkesa jonë vetëm lutja ishte për Perëndinë për të ndaluar luftën, në vitet e ardhshme Perëndia na dha kërkesat e ndryshme të tjera lutje. Të gjitha kërkesat janë ndarë me të gjithë trupin kishës kosovare si dhe me kishën globale.

Ne besojmë në priftërinë e të gjithë besimtarëve. Prandaj, të gjithë ata që dikur kanë bërë një besëlidhje me Perëndinë nëpërmjet sakrificës së Jezus Krishtit në kryq, kanë të drejtë për të dalur para fronit të Perëndisë dhe t’i luten për hirin e mëshirën të tij për Kosovën.

Prandaj, nuk ka rëndësi se ku je dhe në çfarë kishe merrni pjesë, kjo është koha për ju për të ndërhyrë para Perëndisë për kombin e Kosovës.

Disa nga pikat e lutjes

Ndër vite kërkesat tona të lutjes janë grupuar në katër kategori kryesore, por pa u kufizuar në ato. Më poshtë janë disa prej tyre:

  1. Ungjillëzimi i Kosovës

– Për popullin e Kosovës që të kthehet te Zoti dhe të braktis rrugën e vet të vjetër mëkatare të jetesës;

– Që kisha të fitojë ndikim në mesin e familjeve të popullit.

  1. Mbrojtje nga persekutimi

– Për mbrojtjen fizike e të gjithë atyre besimtarëve të cilët kanë bërë një besëlidhje me Perëndinë nëpërmjet Jezus Krishtit;

– Për guxim e të gjithë besimtarëve dhe që të mbesin të palëkundur në ecjen e tyre të besimit.

  1. Situata politike

– Për Qeverinë e Kosovës, Presidentin, Kryeministrin dhe Kryetarin e Parlamentit;

– Për Zyrtarët qeveritar në mënyrë që ata të kenë frikë Perëndie në zemrat e tyre;

– Për paqe ndërmjet etnive në Kosovë dhe për paqen e Perëndisë për të sunduar në mes të marrëdhënieve të Kosovës dhe Serbisë.

  1. Situata ekonomike

– Për sigurimin e Perëndisë për të gjithë ata anëtarë të shumë familjeve të cilët kalojnë muajin e tyre me rreth 30.00 USD;

– Kundër korrupsionit në të gjitha nivelet e qeverisjes;

– Për hapjen e vendeve të reja të punës p në Kosovë.

Ne ju falënderojmë që morët kohë për ta lexuar këtë artikull dhe për t’u bashkuar me ne në këtë ditë të lutjes dhe agjërimit për kombin tonë; në mënyrë që ne të mund të bëhemi më të hapur ndaj udhëheqjes së Perëndisë dhe të.

31 JANARI ËSHTË DITA NDËRKOMBËTARE E LUTJES DHE AGJËRIMIT PËR KOSOVËN – LUTU.