200 vjetori i fillimit tё Lëvizjes Protestante midis shqiptarëve shënohet me aktivitete

Nё vitin 1804 nё Londër u formua Shoqёria Biblike Britanike dhe e Huaj (SHBBH) qё pёr qёllim kishte përhapjen e Biblës nё gjuhёt e kombeve meqё deri nё kёtё vit nё Europё nuk i gjeje as 20 gjuhё qё Bibla tё ishte përkthyer. Njё agjent i kёsaj shoqёrie i quajtur Robert Pinkerton po ndihmonte degёn … Continue reading 200 vjetori i fillimit tё Lëvizjes Protestante midis shqiptarëve shënohet me aktivitete